<div align="center"> <h1>ZSRCKU</h1> <h3>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie</h3> <p>sochaczew, zsrcku, szkoła średnia, ogrodnik, super szkoła</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.sochaczewzsrcku.za.pl" rel="nofollow">www.sochaczewzsrcku.za.pl</a></p> </div>